უჯრედული ადაპტაცია

უჯრედული ადაპტაცია

ორგანიზმში მიმდინარე ნებისმიერი პათოლოგური პროცესი უჯრედების დონეზე იწყება. სწორედ უჯრედები წარმოადგენს ორგანიზმის საშენ მასალას, რომლებიც ერთიანდებიან ქსოვილებად, ორგანოებად, სისტემებად და უჯრედის დონეზე დაწყებული პათოლოგიური პროცესი საბოლოო ჯამში სხვადასხვა დაავადებისათვის დამახასიათებელი კლინიკური სურათის განვითარებას განაპირობებს.  Continue reading

საიტის შესახებ

  • საიტი განკუთვნილია მედიკოსი სტუდენტებისა და რეზიდენტებისათვის
  • საიტის მიზანია დახმარება გაუწიოს სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტებს მათთვის საჭირო სხვადასხვა ინფორმაციის მოპოვებაში
  • დაუშვებელია  საიტზე წარმოდგენილი სამედიცინო ინფორმაციის რაიმე სახით გამოყენება  პაციენტის მკურნალობისათვის